Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals


Sou a: Inici / Notícies / El 23 d'abril començarà el termini per optar als ajuts de lloguer a la Seu

El 23 d'abril començarà el termini per optar als ajuts de lloguer a la Seu

Aquest dimarts al vespre, a la Sala de la Immaculada, l'Ajuntament oferirà una sessió informativa per als veïns que vulguin sol·licitar-lo. El tràmit es podrà fer fins al 7 de juny
OAC de l'Ajuntament de la Seu
15/04/2019 18:41

A partir de dimarts vinent, 23 d'abril i fins al 7 de juny es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer d'habitatges aquest 2019 a la Seu d'Urgell.

Per informar d'aquesta convocatòria, l'Ajuntament de la Seu organitza una sessió explicativa, oberta a tothom, aquest dimarts dia 16 a les 8 del vespre a la Sala de la Immaculada. S'hi detallarà el contingut de la resolució que recull les bases reguladores per a la concessió d'aquesta prestació anual. Durant la sessió també es lliurarà als assistents el full de sol·licitud que cal omplir per obtenir-la. Les sol·licituds omplertes caldrà presentar-les a l'Ajuntament, concretament al Servei d'Habitatge.

Requisits

□    Tenir la residència legal a Catalunya.

□    Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficiens per poder pagar el lloguer, i que no superis els límits establerts.

□    Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

□    No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a l'estipulat a la demarcació de Lleida.

□    Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera (en cas de resolució favorable, és el número de compte bancari on farà l'abonament l'Agència de l'Habitatge de Catalunya).

□    Presentar els comprovants del pagament de les rendes de lloguer de l'any 2019 en el moment de presentar la sol.licitud.

□    Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol.licitud.

□    No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol.licitant.

□    Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.