Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / El DAR convoca de manera extraordinària els ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola

El DAR convoca de manera extraordinària els ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola

25/03/2010 09:46

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat de manera extraordinària els ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola corresponents a l’any 2010, mitjançant l’Ordre publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que també n’aprova les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 d’abril de 2010, i el de realització i justificació de les actuacions el 31 de desembre de 2010.

La finalitat d’aquest ajut és desballestar els tractors i les màquines automotrius agrícoles antics i adquirir unitats noves de tractors i màquines automotrius agrícoles, així com sembradores directes, cisternes de purins o escampadores de fertilitzants sòlids, ambdues equipades amb dispositius de localització, o les adobadores i els equips per a la distribució de productes fitosanitaris.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser les persones físiques titulars d’explotacions agràries que estiguin donades d’alta al sistema especial per a treballadors per compte propi agrari del règim especial de treballadors autònoms, les cooperatives agràries, les cooperatives d’explotació comunitària de la terra, les cooperatives de treball associat que tinguin com a activitat principal l’agrària, les societats agràries de transformació (SAT), altres persones jurídiques que tinguin com a activitat principal l’agrària, i les persones físiques o jurídiques l’activitat principal de les quals sigui la prestació de serveis agraris, que tinguin condició de PIME, compleixin les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar animal, siguin titulars de la màquina agrícola a desballestar, així com del nou tractor o màquina i es comprometrin a no alienar-la durant un mínim de 5 anys des de la data de la resolució de concessió de la subvenció; a més del fet que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i socials amb la Seguretat Social, i no tinguin deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya.

En els criteris de prioritat i atribució d’aquest ajut es té en compte els sol·licitants que en la convocatòria de l’any 2009, a l’empara de l’Ordre AAR/286/2009, van presentar una sol·licitud d’ajut la qual no es va poder atendre per manca de disponibilitats pressupostàries.

El finançament d’aquests ajuts anirà al 100 % a càrrec dels pressupostos del DAR per un import màxim d’1.000.000 d’euros.

Mostrar formulari de contacte