Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / El Govern d'Andorra modifica la legislació en matèria tributària

El Govern d'Andorra modifica la legislació en matèria tributària

16/10/2008 10:50

El Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat aquest dimecres tres projectes del llei que modifiquen el marc tributari actual. El Govern ha aprovat el projecte de Llei de modificació de la llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, el projecte de Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i financers i el projecte de llei de modificació de la llei de l’impost indirecte sobre la producció interna.

En el cas del projecte de llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, a partir de la conjuntura econòmica actual, el Govern es planteja unes modificacions que afecten el model de determinació de la quota de liquidació. Cal recordar que el sistema modular actual, que fins ara ha funcionat correctament, es basa en mòduls constants i en funció de variables estàtiques que no sempre reflecteixen la realitat econòmica.

En moments de desacceleració econòmica com els que estem vivint, es fa necessària una modificació del model de tributació que inclogui noves variables, les quals han de reflectir més fidelment l’evolució empresarial actual. En aquest sentit, la utilització de la variable ingressos, com a base del sistema de determinació de la quota de liquidació, permet adequar la fiscalitat a la realitat empresarial actual.

D’altra banda, i amb l’objectiu d’introduir la màxima neutralitat en el tribut, s’estableix el mecanisme de devolució en els casos en què la quota de liquidació resulti negativa i respecte a aquells obligats tributaris que hagin adoptat pel règim alternatiu de determinació directa. Les modificacions que incorpora la Llei es resumeixen en la generalització de les exempcions relatives als arrendaments dels aparcaments i els locals comercials, ampliant l’abast de les mateixes a l’arrendament de qualsevol bé immoble. D’aquesta manera s’aconsegueix l’objectiu de simplificar l’objecte, dotant-lo de més seguretat jurídica.

La Llei també modifica els mòduls que determinen les quotes de liquidació en el sistema de determinació objectiva, introduint per les activitats una variable única, que és la dels ingressos que aquestes generen. D’aquesta manera s’aconsegueix l’objectiu que el tribut s’adeqüi i s’aproximi més a la realitat de les activitats econòmiques realitzades. Respecte als impostos suportats, es determinen de forma objectiva a través d’un percentatge fix sobre els ingressos.

La nova llei també renova l’article relatiu al règim de determinació directa, amb l’objectiu que els empresaris i els professionals que hagin optat per aquest sistema puguin obtenir la devolució de l’impost, sempre i quan la suma de les quotes suportades en l’exercici i computades com estableix la Llei, superin la suma de les quotes repercutides. Aquest element és important, atès que garanteix una major neutralitat en el funcionament del tribut. En definitiva, amb aquestes modificacions dels sistema de pagaments a compte, es liquidarà, no sobre la quota líquida de l’any anterior, sinó sobre la part de la quota líquida corresponent al semestre objecte de la liquidació del pagament a compte.

D’altra banda, atès que es modifica el sistema de determinació del deute tributari, s’introdueix una disposició transitòria relativa a la possibilitat de canviar lliurement el règim de determinació de la quota de liquidació. Aquest canvi es pot efectuar respecte l’exercici de l’opció del canvi del sistema objectiu a directe, com la revocació de l’opció directa que s’hagués realitzat en el seu dia, sense necessitat d’esperar la a finalització dels tres períodes de liquidació que la llei imposa. Aquesta opció es pot fer durant els dos primers mesos de l’entrada en vigor de la llei.

En segon lloc, el Govern ha acordat la modificació del projecte de Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i financers. El Govern va aprovar el 2002 la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i financers. Posteriorment, el 2006 va entrar en vigor la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials o professionals, de l’impost indirecte sobre la producció interna i de l’impost indirecte sobre les activitats comercials.

Aquesta generalització de la imposició indirecte ha fet evident que l’actual model de tributació de prestació dels serveis bancaris i financers hagi quedat obsolet, cosa que constata la necessitat d’introduir una sèrie de modificacions a la llei reguladora de l’impost.

L’objectiu de la reforma és reduir el camp d’aplicació de l’impost, excloent del seu àmbit les operacions estrictament financeres, que són les relatives al finançament i a la captació de passius bancaris. En una fase de desacceleració econòmica aquesta mesura d’exemptar les operacions de finançament i captació de passius bancaris, ha de repercutir en menor cost tan del crèdit empresarial com de les hipoteques.

També es corregeix la doble imposició econòmica que resulta del gravamen general de la imposició indirecta que recau sobre el consum i a la vegada del seu finançament

Finalment, el Govern ha aprovat el projecte de Llei de modificació de la llei de l’impost indirecte sobre la producció interna. L’actual conjuntura econòmica fa necessari plantejar uns canvis que afecten bàsicament el model de determinació de la quota de liquidació

La principal novetat és la modificació dels mòduls que determinen les quotes de liquidació en el sistema de determinació objectiva, introduint per a totes les activitats una variable única, que és la dels ingressos de les activitats, amb l’objectiu que el tribut s’adeqüi i aproximi més a la realitat de les activitats econòmiques realitzades. Respecte als impostos suportats, es determinen de forma objectiva a través d’un percentatge fix sobre els ingressos.

Mostrar formulari de contacte