Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Llum verda ambiental al projecte d'instal·lació d'un llac artificial a l'estació de Baqueira-Beret

Llum verda ambiental al projecte d'instal·lació d'un llac artificial a l'estació de Baqueira-Beret

23/03/2010 11:32

La Ponència Ambiental, òrgan col·legiat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha aprovat la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte “Instal·lació d’un llac artificial situat a la zona d’Orri de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret”, al terme municipal de Naut Aran (Val d’Aran), promogut per l’empresa Baqueira/Beret, SA, i tramitat per l’Ajuntament de Naut Aran. L’Ajuntament havia sotmès prèviament l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del projecte a informació pública durant trenta dies, sense que s’hi presentessin informes o al·legacions.

El document preveu la construcció d’un llac artificial, d’entre 320.000 i 345.000 m3 de volum màxim, que ocuparà una superfície total d’unes 8 hectàrees, de les quals unes 4,90 corresponen a la làmina d’aigua de la cota 1.883 m. A més, proposa instal·lar una nova canonada des del llac de Baciver fins a l’aparcament de l’Orri, que discorrerà a través de la rasa existent, i paral·lela a l’actual canonada. Des de l’aparcament, i fins al futur llac, s’obrirà una rasa soterrada pel marge de la carretera, el camí de l’Orri i el camí d’accés al Tuc de Maria Casteràs, excepte en un petit tram on el traçat es farà més recte.

La iniciativa no afecta cap espai natural de protecció especial, ni cap dels espais proposats per formar part de la xarxa Natura 2000, aprovada per Acord de Govern el setembre de 2006, per la qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), en aplicació de la Directiva d’hàbitats.

L’EIA descriu i valora els factors ambientals susceptibles de quedar afectats pel projecte, destacant aspectes introduïts pel Departament en la fase de consultes, com per exemple, la naturalització de la bassa com a element bàsic per permetre conservar al màxim possible els hàbitats originals com són les molleres existents, reduir l’ocupació i millorar la integració paisatgística amb l’entorn. Preveu extremar els controls sobre les aigües afectades per les actuacions sobre diversos barrancs per la instal·lació de la canonada, i realitzar un inventari dels torrents afectats pel projecte, en totes les seves fases, duent a terme diferents analítiques de les aigües.

La Ponència Ambiental, a proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, ha formulat una DIA favorable, subjecta a la implementació de les mesures establertes en l’EIA, i n’ha afegit d’addicionals que comporten una millora ambiental substancial com és la reducció de les captacions d’aigua durant el període hivernal per tal de garantir un cabal ecològic més elevat que l’actual. Caldrà realitzar un inventari dels cursos d’aigua afectats pel projecte, en totes les seves fases, i realitzar-hi les analítiques de control de qualitat corresponents.

En el cas que s’hagi de derivar algun curs d’aigua durant la fase d’instal·lació de la canonada, s’hauran d’intensificar els controls sobre les seves aigües, restaurar les zones afectades i retornar-les a les condicions inicials amb la màxima celeritat. Finalitzades les obres, el promotor haurà de presentar al Departament de Medi Ambient i Habitatge un informe signat per la direcció ambiental de l’obra que verificarà el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes en el document ambiental. El promotor del projecte es responsabilitzarà de l’execució del programa de vigilància ambiental i dels seus costos.

La DIA s’incorporarà als tràmits administratius resolutoris que autoritzin totalment o parcial el projecte.

La Declaració d’Impacte Ambiental és el pronunciament de l’autoritat competent en medi ambient en què es determina, respecte dels aspectes ambientals previsibles, la conveniència o no de realitzar l’activitat projectada i, en cas afirmatiu, les condicions que cal establir en ordre a l’adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals. Es publica en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Mostrar formulari de contacte