Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Nou consorci urbanístic per promoure el sector residencial 'Camí de les Fàbriques' de Puigcerdà

Nou consorci urbanístic per promoure el sector residencial 'Camí de les Fàbriques' de Puigcerdà

06/05/2010 10:14

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, i l’Ajuntament de Puigcerdà han  constituït un Consorci urbanístic per promoure el nou sector residencial camí de les Fàbriques, a la Cerdanya. El nou barri tindrà una superfície total de 7,30 hectàrees i una capacitat per construir 445 habitatges, 225 dels quals seran amb diferents règims protegits. El nou sector combinarà els usos residencials amb els comercials i d’equipament.

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector i està integrat al 50% per  INCASÒL i l’Ajuntament de Puigcerdà, que es distribueixen les responsabilitats a parts iguals.

Les funcions del Consorci són coordinar l’actuació dels ens consorciats; redactar i executar els instruments de planejament i els projectes  d'urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament de l’actuació. També s'encarrega d'establir els criteris i els mecanismes de finançament, i té totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector.

Un nou sector residencial que ajudarà a protegir el territori

El sector Camí de les Fàbriques se situa al sud-oest de la ciutat de Puigcerdà i té una superfície de més de 73.000m2. Els terrenys de l’àmbit s’assimilen a un triangle i estan envoltats en dos dels seus límits pel Camí de les Fabriques, donant front a la colònia de la fàbrica Simón; la banda sud limita amb la carretera N-260 i la part nord limita amb el Cap de Pont de Sant Martí i el polígon Industrial de Can Po.

El paisatge dominant a la zona són els camps de conreu, la colònia Industrial i la làmina d’aigua situada al nord. El projecte que desenvoluparan INCASÒL i l’Ajuntament de Puigcerdà ha de permetre ordenar un espai que corre risc de degradació.

De les 7,30 hectàrees de la superfície del nou sector, el 73% es destina a espais públics, equipaments i vialitat, i el 27% restant a usos residencials i comercials. L’Àrea residencial estratègica Camí de les Fàbriques acollirà 445 habitatges potencials, 225 dels quals tindran diferents règims de protecció.

Els espais verds de parcs i jardins s’ordenen en total continuïtat amb l’edificació prevista, preveient la zona que ha de servir per a camp i esplanada d’exposicions i fires a l’aire lliure. Mentre que al sud del sector, s’hi destina un gran espai per a un equipament esportiu, pròxim al centre comercial existent.

Les Àrees residencials estratègiques

Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d’octubre de 2007.

Mostrar formulari de contacte