Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Coll de Nargó aprova una moció contra la "valoració cadastral excessiva" de les finques agrícoles

Coll de Nargó aprova una moció contra la "valoració cadastral excessiva" de les finques agrícoles

El ple recolza la petició perquè es replantegi l'actualització del Cadastre, que posa en risc la viabilitat de moltes explotacions per l'augment de taxes en equipaments imprescindibles. El text ha estat impulsat per la Diputació

Coll de Nargó
Coll de Nargó
03/08/2016 11:25

El darrer ple de l'Ajuntament de Coll de Nargó ha aprovat una moció en què s'insta la Direcció General del Cadastre a elaborar "una ponència específica per als usos agrícoles, ramaders i forestals de les construccions". El consistori nargoní se suma als diversos municipis de zones rurals que han expressat la preocupació per l'actual revisió cadastral, amb forrt augments de valor per a les finques agrícoles, ja que fins i tot pot posar en perill moltes explotacions a causa de la càrrega fiscal que comporta. 

El text, impulsat per la Diputació de Lleida, recorda que "la disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, indica que mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al municipi". En aquest sentit, els municipis signants, als quals s'ha sumat Coll de Nargó, demanen a la Direcció General del Cadastre "que apliqui uns coeficients reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles, resultant del procediment d’assignació de valor cadastral, mentre no s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles tal i com ja s’ha fet aquests darrers anys amb tres baixades de les ponències cadastrals en l’àmbit de la urbana".

L'ens estatal va iniciar un procediment de regularització que es perllongarà fins l’any 2017 i té per objecte "fer aflorar les noves construccions i les alteracions sobre construccions existents no incorporades al cadastre". Però, com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de construccions regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble en concepte de despeses de gestió. Amb aquesta regularització veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a l’Impost sobre Béns Immobles.

Paral·lelament, el Cadastre també ha iniciat el procediment d’assignació de valor cadastral a aquelles construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals sense valor assignat per no haver-se efectuat un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general amb posterioritat a l’1 de gener del 2006.

A la moció se subratlla que "la realitat de les construccions rurals a la demarcació de Lleida, és molt diferent de la que es presenta a la resta de l’estat espanyol, ja que el tipus d’agricultura predominant a les nostres terres condiciona també la superfície de sòl construïda, els tipus, característiques constructives, antiguitat, usos i nombres d’edificacions". Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment de regularització cadastral i d’assignació de valor, "s’ha detectat valoracions excessives de les construccions agrícoles, ramaderes i forestals, basades en una ponència de valors instrumental generada automàticament per cada municipi". Això, hi afegeixen, "suposarà en alguns casos una valoració molt per sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes econòmics".

L'acord es fa arribar a tots els grups del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris.

Mostrar formulari de contacte