Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / El Departament d'Agricultura crea el Llibre genealògic de la raça bovina pallaresa

El Departament d'Agricultura crea el Llibre genealògic de la raça bovina pallaresa

11/07/2011 10:47

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha creat el Llibre genealògic de la raça bovina pallaresa i n'ha aprovat la reglamentació específica i l'estàndard racial. La vaca pallaresa, de característic pelatge blanc, ha patit una progressiva disminució, de manera que en resten uns pocs exemplars a la Vall Ferrera, mantinguts en puresa, i que són d'interès per a la conservació de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes.

Per protegir, potenciar i millorar la raça i amb la finalitat de coordinar les accions de millora i manteniment i establir un efectiu de bestiar selecte que mantingui el patrimoni genètic, cal crear el Llibre genealògic. Així, la creació del Llibre genealògic té els objectius de permetre el control tècnic de la raça i de disposar de les dades que permetin desenvolupar un programa de millora per a la conservació, la selecció i l'avaluació genètica dels animals de la raça, mitjançant el control de rendiments, per tal de destinar-los a la reproducció.

Es podran inscriure al Llibre genealògic els animals de la raça bovina pallaresa que reuneixen les condicions que estableix l'estàndard racial. El Llibre genealògic el portaran les associacions de criadors d'aquesta raça que tinguin per objecte col·laborar en el seu manteniment i promoció, i que hagin estat reconegudes oficialment pel director general d'Agricultura i Ramaderia per a gestionar el Llibre.

Les associacions interessades a obtenir el reconeixement oficial per gestionar el Llibre genealògic no han de tenir ànim de lucre i han de presentar a la direcció general competent en matèria de ramaderia, en un termini d'un mes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, una sol·licitud que comportarà l'autorització al departament per a què obtingui els certificats o verifiqui les dades necessàries per a la tramitació de l'expedient a emetre per altres administracions o entitats públiques. Val a dir que per raons d'interès públic degudament valorades per la direcció general competent en matèria de ramaderia, la gestió del Llibre genealògic de la raça bovina pallaresa es podrà atribuir a una única associació que hagi estat reconeguda oficialment.

D'altra banda, es crea la Comissió d'inscripció, que estarà formada pel president de l'associació gestora del Llibre genealògic de la raça com a president, o la persona en la qual delegui; com a director tècnic un membre nomenat pel director general competent en matèria de ramaderia, a proposta del president de la Comissió; i com a vocals una persona tècnica responsable del programa de conservació i millora; i dos representants de l'associació de criadors de la raça bovina pallaresa oficialment reconeguda.

Al Llibre genealògic de la raça bovina pallaresa es podran inscriure tots els animals que tinguin les característiques morfològiques definides en el seu prototip racial i s'ajustin a la disposició d'aquesta reglamentació específica. I el Llibre genealògic de la raça bovina pallaresa constarà de cinc registres següents: fundacional, auxiliar, de naixements, definitiu, i de mèrits.

La publicació del Llibre ha estat sol·licitada al Departament per l'Associació de criadors de la Vaca Pallaresa, que s'ha constituït a efectes de mantenir i millorar la raça, promoure el Llibre genealògic i la divulgació de la raça, i per a vetllar per l'obtenció d'un producte final de qualitat amb els estàndards de la producció ecològica.

Mostrar formulari de contacte