Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / La CUP demana un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades a la Seu

La CUP demana un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades a la Seu

El grup municipal proposa que els textos acordats al plenari siguin publicats en un apartat visible del web municipal i se'n pugui controlar l'estat d'execució

Ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
Ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
07/06/2018 17:50

El grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament de la Seu presentarà al proper plenari, dilluns vinent, una moció en què es demana un "seguiment i control efectius" del compliment de les mocions aprovades pel consistori. Entre d'altres punts d'acord, la petició insta a habilitar un apartat al web municipal on apareguin totes les mocions aprovades i que es posi en funcionament en el termini màxim d’un mes, com també que sigui "visible i fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web corporatiu, mitjançant un baner o instrument similar".

En l'exposició de motius, el portaveu cupaire, Pau Lozano, recorda que "el Ple Municipal és el màxim òrgan representatiu d’un municipi i, en conseqüència, els seus acords han de disposar d’una publicitat adequada i implementar-se de forma ràpida i eficaç", perquè "són un dels principals mitjans de què disposen els grups municipals i regidors sense responsabilitats de govern per tal d’incorporar propostes d’actuació en l’àmbit municipal". La CUP hi afegeix que "el conjunt de la ciutadania ha de disposar d’informació actualitzada sobre els acords adoptats pel Ple Municipal i la resta d’òrgans de govern del seu Ajuntament i el grau de compliment dels mateixos".

Alhora, la moció recorda que la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament el 2014, "recull tot un seguit d’obligacions de les administracions públiques quan a la informació que aquestes han de facilitar pel que fa a la seva activitat", si bé matisen que "no existeix cap llei ni normativa municipal que reguli amb el suficient grau de detall els procediments i terminis que han de regir la publicitat i control del compliment dels acords municipals".

Pel que fa a la publicació al web municipal de les mocions aprovades, la CUP proposa que s'hi inclogui el títol de la moció, la data del Ple en què es va aprovar, el document íntegre, el resultat de les votacions i l'estat de tramitació. En aquest últim punt consideren que s'hi ha de detallar "tots els tràmits singularitzats que contingui la moció, la data límit d’execució d’aquests tràmits si s’escau, i la data en què efectivament s’han dut a terme els tràmits", amb una explicació de motius en cas que aquest termini no es compleixi. També proposen que s'hi publiqui "còpies dels documents acreditatius dels tràmits realitzats i la seva data d’execució".

La moció planteja un termini de 10 dies hàbils perquè les mocions aprovades siguin publicades i que s'actualitzi regularment la informació sobre l'estat d'execució, com també que s'hi incorporin amb caràcter retroactiu les mocions aprovades des de l'inici de l'actual mandat i que el text publicat contempli les transaccions consensuades pels grups municipals, els quals podran sol·licitar, abans de la convocatòria d'un ple, la inclusió en l’ordre del dia d’un punt específic referent al seguiment del grau d’execució perquè es pugui tornar a debatre, començant pel grup o grups que l'han presentat.

Mostrar formulari de contacte