Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / La Generalitat convoca una línia d'ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

La Generalitat convoca una línia d'ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

Entre els requisits hi ha estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou,amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900 euros. L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de la Seu dóna suport en la tramitació i gestió de les subvencions

La Seu d'Urgell (Foto: Ajuntament de la Seu)
La Seu d'Urgell (Foto: Ajuntament de la Seu)
18/05/2020 23:55

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros. La partida forma part de la línia específica d’ajudes de l’Estat al pagament del lloguer davant l’emergència de la COVID-19, que ha dotat Catalunya d’una partida extraordinària de més de 14 milions d’euros que el Govern convoca i gestiona. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dilluns la resolució per la qual s’estableixen les condicions d’accés a les subvencions, que es destinaran només  al lloguer de l’habitatge habitual.

L'ajut s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) o bé que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. La subvenció que es concedirà serà directa i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat. Cal recordar que els microcrèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament oberts per l’Estat també en el marc de les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus.

Ajuts finalistes per atendre necessitats temporals

L’ajut que obre la Generalitat es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge. A Barcelona ciutat i la seva demarcació serà de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre. L’ajuda màxima per a una família de Barcelona serà de 4.500 euros per als sis mesos. En cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres d’ordinaris, l’import total no podrà superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament. 

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Despeses iguals o superiors al 35% dels ingressos

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

Quant als requisits, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no hauran de ser superiors a 1.613,52 euros mensuals. Aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar. Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora).

Presentació telemàtica i atenció telefònica

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins al 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

També s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament, sobretot tenint en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.

Oficina Municipal d'Habitatge a la Seu

L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de la Seu dóna suport en la tramitació i gestió dels ajuts extraordinaris per pagar el lloguer a famílies amb dificultats econòmiques a causa de la COVID-19. Les persones interessades poden trucar per demanar cita prèvia al 670 050 436.

 

Mostrar formulari de contacte