Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / La Sindicatura de Comptes veu irregularitats en despeses del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Sindicatura de Comptes veu irregularitats en despeses del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Un informe relatiu a l'any 2019 constata també errors en contractes menors que no apareixen o que, segons l'ens de control, s'haurien fraccionat indegudament
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
09/11/2022 18:05

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en alguns contractes o serveis del Consell Comarcal de l'Alt Urgell corresponents a l'any 2019. Així ho recull un informe publicat per l'ens fiscalitzador que exposa que "no es van formalitzar dos contractes que ascendien a 390.000 euros"; concretament la gestió dels serveis de cuina i monitoratge del menjador escolar, a l'empresa pública comarcal Iniciatives Alt Urgell (222.917 euros), i la gestió de l'Estació Depuradora d'aigües Residuals de Montferrer (167.613).

El document també constata que l'òrgan comarcal hauria contractat "diversos serveis mitjançant contractes menors que no apareixen en el llistat" i que d'altres es van fraccionar "indegudament", incomplint la Llei de contractes del sector públic. Segons l'informe, al qual ha tingut accés l'ACN, alguns contractes referents a formació, compra de materials, electricitat, serveis de manteniment i redacció de memòries no consten en el llistat de contractes menors. A més, en alguns d'ells s'haurien detectat incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que, segons la Sindicatura, haurien d'haver estat objecte d'un únic contracte, pel fet d'"estar relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles".

L'ens fiscalitzador conclou que "aquestes incidències han donat com a resultat l'elusió dels requisits de publicitat o els relatius als procediments d'adjudicació que haurien correspost" i que, per aquest motiu, constitueixen un "fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.3 de la Llei de contractes del sector públic".

Pel que fa als encàrrecs de gestió de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer i dels serveis de cuina i monitoratge del menjador escolar, "cap dels dos", apunta, "no consten formalitzats en cap document on constin les condicions de l'encàrrec ni els preus establerts". En el cas del menjador, a més a més, considera que "no ha estat ni degudament aprovat per l'òrgan competent". La Sindicatura de Comptes també posa de manifest que el Consell Comarcal va fer efectiu, a l'adjudicatari del contracte per al subministrament d'un decantador de fangs per a l'EDAR de Montferrer, el pagament d'una bestreta del 40% de l'import total, "sense que això estigués previst en el contracte".

L'informe, presentat pel síndic Ferran Roquer com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura aquest mes passat, en la sessió de l'11 d'octubre de 2022. L'objecte del treball ha estat la "fiscalització financera limitada del Consell Comarcal, centrada en la fiscalització de la liquidació del pressupost i la revisió del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la contractació administrativa, corresponents a l'exercici 2019".

El pressupost inicial del Consell Comarcal preveia uns ingressos i unes despeses de 7,12 milions d'euros, tot i que durant l'exercici es van aprovar modificacions de crèdit per 1,66 milions i, per tant, el pressupost definitiu va ser de 8,78 milions. Així, el resultat pressupostari de l'exercici va ser de 70.654 €.

Les dades de la liquidació corresponents al 31 de desembre del 2019 presenten uns drets reconeguts (ingressos) de 5,68 M€ i unes obligacions reconegudes (despeses) de 5,61 M€. En aquest sentit, segons l'informe, els consorcis adscrits al Consell Comarcal no formen part del seu pressupost ni estan inclosos en el seu compte general, "contràriament al que disposa la normativa".

Inventari de béns no actualitzat

El text també apunta al fet que l'inventari de béns del Consell Comarcal no s'ha actualitzat des de l'exercici 2009, per la qual cosa no s'ha obtingut evidència de la correcta valoració dels elements de l'immobilitzat a 31 de desembre del 2019. I posa de manifest que el Consell Comarcal és propietari del Centre d'Atenció Primària d'Oliana, que utilitza el Servei Català de la Salut, però no rep cap contraprestació econòmica ni hi ha cap cessió pel seu ús.

Finalment, la sindicatura detalla que la Relació de llocs de treball no conté les retribucions complementàries, "en contra del que disposa la normativa", i que el conveni entre el Consell Comarcal, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell per a la prestació de serveis socials, signat l'any 2010, s'hauria d'haver renovat a finals de l'exercici 2020, ja que actualment supera la durada prevista en la normativa.

Mostrar formulari de contacte