Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Les entitats municipalistes catalanes impulsen una moció per la suficiència financera dels ens locals

Les entitats municipalistes catalanes impulsen una moció per la suficiència financera dels ens locals

El text, consensuat per l'ACM i l'FMC, mostra el rebuig a la pretensió del Govern espanyol de quedar-se amb els romanents i superàvits d'ajuntaments i ens comarcals per crear un fons comú. El Consell de l'Alt Urgell ja ha aprovat per unanimitat un text semblant al darrer plenari

Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
11/08/2020 15:15

L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han presentat aquest dimarts conjuntament el manifest "per la suficiència financera dels ens locals”, el qual proposen des d'ara que s'aprovi com a moció a ajuntaments, consells comarcals i d'altres administracions locals d'arreu del país. La principal reclamació d'aquesta petició col·lectiva és "que tots els pobles i ciutats del país puguin utilitzar els estalvis i romanents que els hi són propis, mitjançant una modificació legal de la llei d’estabilitat pressupostària i la LRSAL, per tal de destinar-los a la reactivació socioeconòmica derivada de la crisi social, sanitària i econòmica de la COVID-19".

I és que aquest manifest mostra de manera explícita el rebuig massiu del municipalisme català a la pretensió del Govern espanyol -amb el vistiplau de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies- de controlar mitjançant un reial recret llei els romanents i superàvits dels ens locals mitjançant un fons comú amb el qual l'Estat retornaria aquests diners als respectius organismes a llarg termini. L'AMC i l'FMC denuncien que "lluny de flexibilitzar la regla de despesa i permetre que els Ajuntaments i la resta d’ens locals puguin disposar dels seus romanents i estalvis per destinar-los a la reactivació socioeconòmica", aquest nou mecanisme estatal "fixa que s’hauran de prestar a l’Estat, que els retornarà en un termini de quinze anys".

El text també inclou reclamacions a la Generalitat, a la qual insten a crear "un fons de cooperació extraordinari i incondicionat per als ens locals", dotat amb un mínim de 150 milions d'euros pel 2020, i 150 M€ més pel 2021, amb l’objectiu de "donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia".

Totes dues entitats municipalistes han emplaçat tots els alcaldes, alcaldesses i representants "de tots els ens locals del país" a adherir-s'hi, mitjançant un decret que després pugui ser ratificat en els plenaris corresponents, tenint en compte que la gran majoria d'aquestes administracions no celebren plens a l'agost.

Tot i això, en el cas de l'Alt Urgell, el 30 de juliol passat el Consell Comarcal ja va aprovar per unanimitat una moció en la mateixa línia, amb un text força semblant al redactat final que s'ha consensuat i s'ha presentat aquest dilluns. Tant l'equip de govern com l'oposició van mostrar el seu rebuig a la possibilitat que els ens locals perdin el control d'aquests recursos i van instar les administracions superiors a respectar l'autonomia financera, alhora que reivindicaven poder disposar dels seus diners amb llibertat i sense tuteles externes.


Contingut del Manifest

PRIMER.- Manifestar el rebuig a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€. 

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats. 

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.

CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat perquè es quantifiquin, conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.

SETÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del nostre país.

Mostrar formulari de contacte