Eines personals

Sou a: Inici / Notícies / Medi Ambient amplia de 5 a 182 les espècies de flora en perill d'extinció i vulnerables a Catalunya

Medi Ambient amplia de 5 a 182 les espècies de flora en perill d'extinció i vulnerables a Catalunya

03/06/2008 19:33

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha presentat avui, en el marc de les Primeres Jornades Catalanes de Conservació de Flora que es fan a Blanes (la Selva), el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya, el decret del qual serà aprovat a curt termini pel govern de la Generalitat. A la presentació hi ha assistit la directora general del Medi Natural, Núria Buenaventura.

El catàleg inclou 59 espècies “en perill” i 123 espècies “vulnerables”, un fet destacat ja que amb l’anterior legislació només hi havia protegides a tot el territori català 5 espècies. El catàleg inclou, entre altres, espècies pertanyents al grup de les orquídees, de les falgueres, espècies com la flor de neu (Leontopodium alpinum), l’estàquia marítima (Stachys maritima), algunes espècies de lliris i de la família de les gencianes.

El decret que avui s’ha presentat i que crea el primer Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya recull les espècies i subespècies amenaçades que es classifiquen en les categories de “en perill d’extinció” o de “vulnerables” en funció del seu estatus de conservació i grau d’amenaça. El decret estableix que la direcció general del Medi Natural ha d’elaborar i aprovar plans de recuperació per a les espècies “en perill d’extinció” i dur a terme plans de conservació per a les espècies “vulnerables”.

La catalogació com a espècie o subespècie amenaçada comporta la prohibició de dur a terme diverses actuacions. Amb les espècies catalogades està prohibida qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores.

Tampoc no es permet posseir-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les, tant si es tracta d’exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes. Així mateix, no està permès alterar-ne l’hàbitat afectant negativament les seves poblacions.

Les espècies catalogades també s’han de tenir en compte en els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental de qualsevol infrastructura o procés de transformació del territori que pugui tenir incidència en la conservació de l’espècie. S'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subspècies del catàleg i evitar-ne l'impacte o adoptar les mesures correctores. Quan aquestes no siguin possibles, cal adoptar les mesures de compensació que siguin adients, de forma que l’estat de conservació de l’espècie o subspècie sigui igual o superior a la situació inicial.

Les infraccions seran sancionades d’acord amb el que estableix la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, sense perjudici de l’obligació de rescabalament dels danys i perjudicis a càrrec de qui en sigui responsable.

En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, els productors o particulars que tinguin material vegetal viu de les espècies o subespècies catalogades ho han de notificar a la Direcció General del Medi Natural. D’aquesta manera, la Direcció podrà pot autoritzar la seva tinença sempre i quan no s’afecti la conservació de l’espècie.

Les col·leccions científiques adscrites a museus, centres de recerca o universitats, que incloguin material viu o exemplars d’herbari de les espècies incloses als annexos del present Decret també ho han de notificar a la Direcció General del Medi Natural en el termini d’un any per tal que pugui autoritzar-ne la seva tinença.

Mostrar formulari de contacte